Phương án an toàn trong vận hành cẩu tháp

Tài liệu Phương án an toàn trong vận hành cẩu tháp đã được áp dụng làm tài liệu án toàn dành cho dự án xây dựng tòa chung cư 20 tầng Việt Phát.

Cẩu xích, cẩu lốp © 2010 Liên hệ