Danh sách cẩu xích bán và cho thuê tháng 8 năm 2017

Quý khách có nhu cầu thuê hoặc mua cẩu xích hãy tham khảo bản danh sách dưới đây của chúng tôi. Cập nhật vào tháng 8 năm 2017.

Cauxichcaulop.com đang bán và cho thuê cẩu bánh xích các loại. Cụ thể các bạn xem danh sách của chúng tôi.

Hotline: 0961 394 633 – 0931 266 043

1. Cẩu xích Hitachi

Danh sách cẩu xích bán và cho thuê tháng 8 năm 2017

cẩu xích HITACHI CX500 sức nâng 50 tấn

Danh sách cẩu xích bán và cho thuê tháng 8 năm 2017-1

cẩu xích HITACHI KH125-2 sức nâng 35 tấn

Danh sách cẩu xích bán và cho thuê tháng 8 năm 2017-2

cẩu xích HITACHI KH150-3 sức nâng 40 tấn

Danh sách cẩu xích bán và cho thuê tháng 8 năm 2017-3

cẩu xích HITACHI KH180-3 sức nâng 50 tấn

Danh sách cẩu xích bán và cho thuê tháng 8 năm 2017-9

Cẩu xích HITACHI KH500-3 sức nâng 100 tấn

2. Cẩu xích IHI

Danh sách cẩu xích bán và cho thuê tháng 8 năm 2017-4

cẩu xích IHI CCH400 sức nâng 40 tấn

Danh sách cẩu xích bán và cho thuê tháng 8 năm 2017-5

cẩu xích IHI CCH800 sức nâng 80 tấn

3. Cẩu xích Kobelco

Danh sách cẩu xích bán và cho thuê tháng 8 năm 2017-6

cẩu xích Kobelco 7045 sức nâng 45 tấn

Danh sách cẩu xích bán và cho thuê tháng 8 năm 2017-7

cẩu xích Kobelco 7055 sức nâng 55 tấn

Danh sách cẩu xích bán và cho thuê tháng 8 năm 2017-8

cẩu xích Kobelco CKE2500 sức nâng 250 tấn

4. Cẩu xích NIPPON SHARYO

Danh sách cẩu xích bán và cho thuê tháng 8 năm 2017-10

cẩu xích NIPPON SHARYO DH600 sức nâng 60 tấn

5. Cẩu xích SUMITOMO

Danh sách cẩu xích bán và cho thuê tháng 8 năm 2017-11

cẩu xích SUMITOMO SC1000 sức nâng 100 tấn

6. Cẩu xích Zoomlion

Danh sách cẩu xích bán và cho thuê tháng 8 năm 2017-12

cẩu xích zoomlion ZCC550 sức nâng 55 tấn

Danh sách cẩu xích bán và cho thuê tháng 8 năm 2017-13

cẩu xích zoomlion QUY130 sức nâng 130 tấn

Danh sách cẩu xích bán và cho thuê tháng 8 năm 2017-14

Cẩu xích zoomlion ZCC800H sức nâng 80 tấn

Cẩu xích, cẩu lốp © 2010 Liên hệ